English | Svenska | Polski | Türkçe | Deutsch | 日本語
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Utbildningsmaterial

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten i Storgöteborg har tagit fram ett nytt omfattande utbildningsmaterial för skärsläckartaktik som de gärna delar med sig av till andra räddningstjänster. Materialet finns i dagsläget på svenska, engelska och tyska  men kommer även att översättas till andra språk. Materialet finns att ladda ner ifrån Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida >>

Nytt forskningsresultat från SP

Skärsläckarens effektivitet bekräftas

Nytt forskningsresultat från SP

coldcut™ cobra i en klass för sig