English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Eftermontering av cobra

eftermontering av cobra

coldcut™ cobra monterings kit är avsedda att installeras permanent på brandfordon. Det finns flera konfigurationer tillgängliga och för att få en tillförlitlig och robust konstruktion är de uppbyggda på moduler. Konceptet med moduluppbyggnad möjliggör även en enkel montering på fordon.

Genom att välja eftermontering på befintligt fordon är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt skaffa skärsläckare även om ett inköp av fordon inte ligger i aktuell investeringsplan. Tillsammans med påbyggaren utformas installationen efter just era önskemål. Installationen tar normalt endast ett par veckor. Vill man snabbt komma igång med skärsläckning så är eftermontering det snabbaste alternativet.

Kontakta Cold Cut Systems för referenser på certifierade och erfarna påbyggare.

Jimmy Otter, Jimmy.otter@coldcutsystems.com, 0709-68 93 44

Ny leverans- och besöksadress

Borgås gårdsväg 15 i Kungsbacka