English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

C 360 D frame unit

coldcut™ cobra C 360 D enhetens konstruktion ger stor flexibilitet så att den smidigt kan flyttas mellan luft-, vatten- och landgående fordon för transport till räddningsplatsen.

Enheten är ett kraftfullt skärsläckarsystem (58 l/min) som drivs av en 4-cylindrig dieselmotor och passar för både räddningsarbete och industriell skärning/rivning utan värme.

coldcut™ cobra C 360 D enheten i ram är en mångsidig plattform för användning tillsammans med coldcut™ systems tillbehör.

C 360 D frame unit