English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

C 360 P frame unit

coldcut™ cobra C 360 P-enhetens konstruktion ger stor flexibilitet så att den smidigt kan flyttas mellan luft-, vatten- och landgående fordon för transport till räddningsplatsen.

Enheten är ett skärsläckarsystem (56 l/min) med dubbla fyrtakts bensinmotorer som även kan användas som ett 28 l/min-system om handlansens munstycke byts ut.

coldcut™ cobra C 360 P är en mångsidig plattform för användning tillsammans med coldcut systems™ tillbehör.

C 360 P frame unit