English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobra Compact

COLD CUT SYSTEMS - VÄRLDSLEDANDE PÅ SKÄRSLÄCKNING - presenterar en ny medlem i familjen!

Optimerad kapacitet i minimal förpackning!

_______________________________________________________________________________________________________

Några användningsområden för Cobra Compact:

1. Första insatsperson (FIP)

Som ett komplement till de större insatsbilarna. Cobra Compacten kan ta sig fram snabbare, då den kan installeras på en mindre bil, och kommer på så sätt fram snabbare på plats. Första insatsperson (FIP).

2. Landsbygd och mer krävande terräng:

Med ett mindre och mer flexibelt fordon samt Cobra Compactens mångsidighet kan vi nu erbjuda en säker släckmetod även på mer otillgängliga platser, nå ut på landsbygd och glesbygd samt klara svår terräng och mindre vägar och broar.

3. Räddningstjänst - Deltid:

När ni behöver arbeta med flexibel bemanning och har begränsad träningstid kan Cobra Compact ge en klar fördel då den inte kräver samma antal personer för utbildning och träning.

Ladda ner >> Cobra Compact brochyr:

Cobra Compact broschyr

Ladda ner produktblad här:

Cobra Compact