English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Tillsatsmedelspump

coldcut™ cobra kan utrustas med en vattendriven tillsatspump.

Genom att tillsätta ett tillsatsmedel klass A sänks vattnets ytspänning. Det gör vattnet våtare och innebär att vattnet binds till glödbränder på ett sätt som det annars inte skulle göra.

Tillsatspumpen manövreras via handlansen och/eller kontrollpanelen beroende på vilken modell av coldcut™ cobra du väljer.

Tillsatsmedelspump