English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Spolmunstycke

coldcut™ Spolmunstycke är en typ av strålrör som vid anslutning till skärsläckarsystemet levererar ett munstyckstryck på upp till 3 bar och ett vattenflöde vid munstycket på ca 58 l/min. Spolmunstycket är framtaget för att komplettera samt öka användningsområdet av skärsläckaranläggningen vid bekämpning av mindre bränder, eftersläckning, avspolning, vattenfyllning mm.

Spolmunstycke