English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Pipe cutter

Med coldcut™-tillbehöret pipe cutter skär du snabbt upp rörledningar tack vare vattenstrålen med tillsatt skärmedel. Du kan skära genom i princip alla tjocklekar. Hur lång tid det tar beror på ledningens diameter.

coldcut™ pipe cutter-munstycket matas längs två kedjor fästa på röret och drivs av en hydraulmotor som förses med olja via ett befintligt hydraulsystem eller via ett extra hydraulaggregat från Cold Cut Systems. Mängden skärmedel och skärmedelsblandningens hastighet från munstycket regleras manuellt eller via coldcut™ cobra-enhetens fjärrkontroll samt en separat hydraulventilstyrenhet.

Pipe cutter