English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

MPN (Multi-Purpose Nozzle)

Tillbehöret MPN (Multi-Purpose Nozzle) är ett komplement till coldcut™ cobra vid många typer av insatser. Med MPN vidgas skärsläckarsystemets andvändningsområde till att snabbt och effektivt kunna hantera många olika händelser t.ex. bilbränder, brand ute, eftersläckningar, sanering, mellanskumsfyllningar mm.

MPN är ett strålrör med tvåhands pistolgrepp och variabel strålbild. Strålbilden justeras enkelt och sekundsnabbt mellan sluten och spridd stråle.

Radion som normalt styr Cobran används inte vid arbete med MPN. Munstycket ansluts med några enkla handgrepp på samma slang som används vid skärsläckning och levererar samma mängd vatten fast med lägre pumptryck. Trycket vid munstycket varierar mellan 3-22 bar beroende på vilken strålbild operatören väljer. MPN kan monteras på de flesta typer av skärsläckarapplikationer.

Viktigt meddelande angående MPN >>

MPN (Multi-Purpose Nozzle)