English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Lansförlängare

lansförlängare

Lansförlängaren är ett slags strålrör som vid anslutning till lansens munstycke ökar räckvidden vid brandbekämpning, ofta utan att behöva gå upp på en stege eller liknande.

Lansförlängaren är framtagen för att komplettera samt underlätta användandet av skärsläckaren vid bekämpning av bränder belägna utom räckhåll för ordinarie lans.

Lansförlängare