English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Metod

Skärsläckningstekniken verkar genom att vatten och ett skärmedel (abrasiv) blandas och pressas ut genom ett speciellt munstycke under så högt tryck (>250 bar) att det går att skära i alla kända byggnads- och konstruktionsmaterial.

Metoden innebär ett säkert angrepp av brand och brandgaser från utsidan av brandrummet. Det höga vattentrycket ger vattnet mycket hög hastighet och en finfördelning av vattnet i mycket små vattendroppar.

När genombrott skett genom ett tak, en vägg, en dörr, en karm, en bilplåt, ett skrov, silovägg eller liknande, så stängs skärmedlet av och enbart vatten tillförs branden genom det tumnagelstora skurna hålet i form av en mycket finfördelad dimma.

Då ingångshålet är så litet så tillförs inget syre, vilket påtagligt ökar släckeffektiviteten i det brandutsatta utrymmet. Ju mindre öppning till brandrummet desto effektivare sänks temperaturen. Detta beror på att gasmassan inerteras lättare om utrymmet är mer tillslutet. Vattenångan stannar då kvar längre i rummet och på så sätt sänks temperaturen mer.

Praktiska insatser med skärsläckaren visar även på att ju högre temperatur det är i brandrummet desto bättre kyl- och släckeffekt utvecklar skärsläckaren.

Även om branden går igenom takkonstruktionen under en vindsbrand eller liknande så är skärsläckaren ett effektivt verktyg mot branden.

När små droppar tränger in i brandrummet så påbörjas en högeffektiv släckprocess som kan sägas bestå av fyra olika delar:

• nedkylning av gasen i området kring branden.

• nedkylning av bränsle och potentiella brandhärdar.

• reduktion av syrekoncentrationen.

• absorption av värmestrålning.

Generellt gäller att kylningen, tack vare vattenförångningen, går snabbare ju mer vätskeyta som finns tillgänglig (många små droppar ger en större effektiv vattenyta). Ju större hastighet dropparna har desto snabbare sker kylningen av brandgaserna.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment

Läs mer om vår

Metod