English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skärsläckarens huvudsakliga fördelar är:

• Ökar brandmännens säkerhet då branden bekämpas från en säker position på utsidan av en byggnad/konstruktion varmed risken för att skadas av stark värmestrålning och/eller brandgasexplosioner kan undvikas.

• Förbättrar arbetsmiljön för brandmännen då branden kan bekämpas från utsidan med följd att man i mindre utsträckning behöver gå in i heta och rökfyllda utrymmen där cancerogena ämnen riskerar att tas upp genom huden/lungorna.

• Tidsvinsten som uppkommer om en skärsläckarinsats kommer igång i ett tidigt läge av branden. Genom att en kylning/inertering av brandgaser kan påbörjas i ett tidigt skede av branden, så ges Räddningsledaren bättre förutsättningar att planera/effektivisera den fortsatta insatsen.

• Ökade valmöjligheter för Räddningsledaren då en brand nu kan angripas med helt nya metodiker. Exempelvis har kombinerade insatser med skärsläckare, värmekamera och övertrycksfläktar visat sig vara mycket effektiva vid en mångfald bränder.

• Bättre åtkomst vid bränder i inneslutna konstruktioner som trossbottnar, vägg-/takkonstruktioner, vindar, ventilationskanaler och andra svåråtkomliga konstruktioner.

• Reducerar vattenskador då skadorna till följd av att ”överskottsvatten” minskar avsevärt jämfört med att använda vanliga strålrör, då merparten av dom mycket små dropparna förångas i branden. Ett vanligt strålrör av typen Fogfighter generar betydligt större vattendroppar som bidrar till vattenskador i den brandutsatta byggnaden/konstruktionen.

• Mindre enheter kan tidigt påbörja en kvalificerad släckning. I princip kan en person hantera utrustningen men normalt bör en skärsläckargrupp utgöras av en som arbetar med verktyget och en som stödjer skärsläckarinsatsen genom att läsa av den brinnande bygganden/konstruktionen med en värmekamera.

• Skärsläckaren är lätt att använda och har låg vikt. Utrustningen kan monteras på mindre fordon. Slangen är tunn och når upp till 300 meter med god verkan. Skärsläckaren bör rimligen innebära att fler kvinnor kan ges tillträde till Räddningstjänsten.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment

Läs mer om vår

Metod