English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Efficient Fire Fighting

En snabb insats med skärsläckare dämpar brandförlopp och ger räddningsledaren tidsutrymme att planera insatsen så att en bättre totaleffektivitet kan uppnås. Genom tidiga insatser med skärsläckare kan övertändningar undvikas och brandspridning begränsas.

När man analyserar insatsrapporter från över 1000 bränder där skärsläckaren har nyttjats, så kan man konstatera att i de fall där skärsläckaren använts i ett tidigt skede av branden har man vunnit tid, förhindrat brandspridning, släckt bränder, skapat säkrare betingelser för rökdykning och räddat materiella värden på ett sätt som ingen annan utrustning på marknaden förmår att göra.

Skärsläckaren skapar ett viktigt tidsutrymme för räddningstjänsten om insatsen kommer igång i ett tidigt skede av branden. Branden kan då i många fall begränsas och hållas nere tills dess att en konventionell insats kan göras på ett effektivt och säkert sätt.

coldcut™ cobra går utmärkt att montera på ett litet fordon som snabbt kan ta sig fram i trafiken. Ett mindre fordon utrustad med skärsläckare kan snabbare vara på brandplatsen och blir ett högeffektivt verktyg som sparar tid i en mängd olika insatssituationer. En tydlig trend inom dagens brandsläckning är just introduktionen av mindre och snabba enheter som opereras av en till två man. 

En räddningsledare med tillgång till en varierad verktygslåda har de bästa förutsättningarna att effektivt kunna bekämpa olika typer av brandrelaterade situationer. Flera räddningstjänster i Sverige och utlandet som satsat på skärsläckare, IR-kameror och övertrycksventilation (PPV) har utvecklat kombinerade släckmetoder som visat sig skapa tidsvinster och förbättra släckeffektiviteten vid en mängd olika insatssituationer. För mer information se insatsrapporter.

I de fall där skärsläckaren kan sättas in i ett tidigt skede av en brand kan tydliga tidsvinster skapas i kombination med att brandspridning kan begränsas, rökdykning kan underlättas och i vissa fall bränder släckas.


Fördelar vid kombinerad användning av IR-kamera och skärsläckare:

 • kunna påbörja insats i syfte att kyla brandgaser och därmed påtagligt minska risken för övertändning och vidare brandspridning i en byggnad.
   
 • kunna påbörja insats mot brinnande rum i syfte att skapa bättre förutsättningar för rökdykning.
   
 • och säkert från en utvändig position säkra begränsningslinjer vid brandmurar och fysiska avskiljningar för att hindra brandspridning.
   
 • påbörja effektiv insats mot dold glödbrand.
   
 • utföra kombinerade insatser med skärsläckarkonceptet även inne i byggnader och på högre höjder.
   
 • påbörja insats vid brand i panncentral, murverk och andra eldstadsanordningar.
   
 • påbörja insats mot brand i industriella anläggningar som inbyggda maskinutrustningar, kvarnar, filterhus, ventilationsanläggningar, stoftavskiljare, torkanläggningar, ugnar etc.
   
 • påbörja punktering och släckning av brand och överhettningsfenomen i tankar, cisterner, silos och liknande konstruktioner.
   
 • påbörja punktering och släckning av brand i förrådscontainers och liknande objekt.
   
 • och säkert utföra släckning vid brand i både mindre och större fordon som personbilar, lastbilar, lastmaskiner, jordbruksmaskiner, skogsmaskiner, gruvfordon etc.
    
 • och säkert påbörja brandsläckning i gräs, skog och mark. Skärsläckaren har visat sig vara mycket effektiv vid djupliggande brand i mark.
   
 • och säkert påbörja kylning/släckning vid brand i brännbar vätska* med begränsad omfattning.

*) Med tilläggsutrustning som skuminjektorn kan släckmedel tillföras till släckvattnet så att risken för återantändning minskar och släckeffektiviteten blir bättre vid exempelvis brand i brännbar vätska.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment