English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

coldcut™ cobra - skärsläckning

Cold Cut Systems Svenska AB är världsledare inom området skärsläckning. Idag finns runt 1200 skärsläckarsystem installerade på allt från små skåpbilar till specialbyggda stora räddningstjänstfordon i 45 länder.

Över 50 räddningstjänster i Sverige har införskaffat skärsläckaren och några av dem har redan 6-7 system. Hos dessa räddningstjänster används skärsläckaren i ett stort antal insatser.

Skärsläckningstekniken verkar genom att vatten och ett skärmedel blandas och pressas ut genom ett speciellt munstycke under högt tryck (>250 bar) så att man med en lans kan skära igenom alla kända byggnads- och konstruktionsmaterial på mycket kort tid. Metoden medger ett säkert angrepp av brand och brandgaser från utsidan av brandrummet. Eftersom ingångshålet blir litet, så tillförs inget syre vilket påtagligt ökar släckeffektiviteten i det brandutsatta utrymmet.

Kombinerade insatser med skärsläckare, värmekamera och övertrycksfläktar har visat sig vara mycket effektiva vid en mångfald bränder. Skärsläckaren används dagligen runt om i världen och ett urval av dess insatser finns beskrivna under insatsrapporter.

Skärsläckning är idag ett obligatoriskt utbildningsmoment i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen (SMO, Skydd mot olyckor). Utbildningen är till för den som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet.

Skärsläckarens huvudsakliga fördelar:

• Ökar brandmännens säkerhet & förbättrar arbetsmiljön eftersom bränder kan bekämpas från en säker position på utsidan av en brinnande byggnad/konstruktion.

• En snabb insats med skärsläckare dämpar brandförlopp och ger räddningsledaren tidsutrymme att planera insatsen så att en bättre totaleffektivitet kan uppnås. Genom tidiga insatser med skärsläckare kan övertändningar undvikas och brandspridning begränsas.

• Bränder förstör årligen ekonomiska värden för ca 4 miljarder SEK. Vattenskador från brandsläckningen står för mer än 50% av kostnaderna vid stora bränder. Skärsläckaren har visat sig vara ett ovärderligt verktyg i syfte att reducera skadeomfattningen på ett sätt som ingen annan utrustning idag klarar.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment

Läs mer om vår

Metod