English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Viktigt meddelande angående Multi-Purpose Nozzle (MPN)

Det har kommit till vår kännedom att försök har gjorts att använda en Multi-Purpose Nozzle (MPN) på en Cobra-enhet som inte är anpassad för MPN. Detta är strikt förbjudet och strider emot de regler och instruktioner som anges i användar- och servicemanualen. Om MPN-munstycket används på en enhet som inte är anpassad för MPN kommer den utsättas för 300 bars tryck, vilket den inte är avsedd för och användaren kan därmed försättas i en farlig situation.

Om er Cobra-enhet är anpassad för MPN är det helt säkert att använda MPN så som det beskrivs i det MPN-appendix som finns i er användar- och servicemanual. Om det är några som helst oklarheter eller om ni har några andra frågor, vänligen kontakta Cold Cut Systems direkt.

Johan Ivarsson COO:

+ 46 300 40 41 41
+ 46 761 01 89 26
johan.ivarsson@coldcutsystems.com

Viktigt meddelande från Cold Cut Systems 2016-01-20.pdf