English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Välkommen till slutdemonstration av projektet Fire Rescue in Mines (FIREM)

Gruvindustrin i Sverige spelar en central roll för den totala gruvnäringen i Europa och sysselsätter idag ca 10 000 personer. Produktionshastigheten och utvecklingstakten är hög och för att bli ännu effektivare undersöker gruvindustrin möjligheter till automatisering av verksamheten, t.ex. med fjärrstyrda arbetsfordon. Kombinationen av människa och fordon ställer höga krav på säkerhetsarbetet. Det finns många risker med att jobba under jord och alla incidenter kan få förödande konsekvenser genom begränsade utrymmen och svårtillgängliga utrymningsvägar.

Målet med FIREM-projektet är att undersöka om man genom att kombinera modern släckningsteknik med ett redan existerande fjärrstyrt arbetsfordon kan ”göra om” detta fordon till en brandbekämpningsenhet som snabbt ska kunna inleda en brandbekämpning utan att äventyra insatspersonalen säkerhet. Du kan läsa mer om projektet, och de olika deltagande aktörerna, via dessa länkar till VINNOVA:s webbsida eller SIP PiiA:s projektdatabas.

Välkommen till en slutdemonstration av FIREM-projektet, torsdagen den 28 maj kl. 11:00-15:00 i Luleå. Vid detta tillfälle kommer vi att informera om projektet, genomföra en live-demonstration samt ha en avslutande diskussion om hur vi bör gå vidare.

Kaffe serveras vid ankomst och lunch serveras i samband med de avlutande diskussionerna. Anmälan görs, senast 21 maj, till projektledare Lennart Karlsson: tel. 072-200 91 95, eller email lennart.karlsson@robotdalen.se

Varmt välkommen!

Inbjudan_FIREM.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment