English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Utbildningsmaterial för skärsläckartaktik

Räddningstjänsten i Storgöteborg har tagit fram ett nytt omfattande utbildningsmaterial för skärsläckartaktik som de gärna delar med sig av till andra räddningstjänster. Materialet finns i dagsläget på svenska, engelska och tyska  men kommer även att översättas till andra språk. Materialet finns att ladda ner ifrån Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida:

Skärsläckartaktik (Se) >>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment