English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Utbildning i Hässleholm

coldcut™ academy genomförde den 27-28 april en tvådagars utbildning i taktik och metod på plats hos räddningstjänsten i Hässleholm.

Syftet med utbildningen var dels att öka den teoretiska kunskapen i skärsläckarkonceptet, men även att öva metodanvändandet i skarp miljö. Efter teoridelen avslutade vi dagarna med en skarp övning i ett hus som räddningstjänsten ordnat.

Ett stort tack till personalen på stationerna i Vinslöv och Hässleholm för ert engagemang.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment