English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Utbildning för gruvindustri i Ukraina

Cold Cut Systems genomförde omfattande utbildning för kunder i Ukraina under mitten av augusti. Syftet med utbildningen var att ge teknisk och metodutbildning till slutanvändare, som i detta fall var den lokala gruvindustrin. I Ukrainas kolgruvor används i dag totalt ca 15 Cobraenheter både av företagens egna industribrandkårer men även av den nationella räddningsorganisationen som finns till för att hantera gruvolyckor över hela Ukraina. Att bekämpa bränder i kolgruvor långt ner under markytan är en oerhört komplicerad process där det visat sig att cobra är en mycket effektiv och tidsbesparande metod, detta medför att stora besparingar kan göras i och med att produktionsavbrotten vid brand blir betydligt kortare. Cold Cut Systems personal som genomförde utbildningen fick också med sig mycket kunskap hem om hur man kan underlätta brandsläckning i dessa komplicerade högrisk objekt.

Vill du veta mer kontakta Johan Biörsmark>>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment