English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Utbildningar vid coldcut cobra academy 2011

Under slutet av 2010, och i början av 2011, har Cold Cut Systems märkt ett ökat intresse och begäran om olika utbildningsinsatser. Detta är naturligtvis mycket positivt och med ökade kunskaper om coldcut™ cobra metod/system kommer även en framgångsrik användning.

Vi ser fler och fler som visar ett intresse för utbildning på olika nivåer. Vi erbjuder grundkurser, befälskurser samt instruktörskurser. Vi erbjuder också olika tekniska utbildning.

Våra kurser under våren är för tillfället helt fullbokade men det finns fortfarande platser kvar på utbildningarna till hösten 2011. Samma utbildningspaket kommer också att erbjudas utanför Sverige.

Kontinuerlig användning och uppdatering med utbildning ger en optimal användning av coldcut™ cobra metoden.

Här kan du läsa mer om 2011-års utbildningspaket, datum och upplägg.

Vänligen ta kontakt med Torwald Snickars på 0738 - 00 42 00 eller på Torwald.Snickars@coldcutsystems.se om du vill ha mer information.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment