English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Tjeckien väljer Cobra för nationellt implementation

Tjeckien har beslutat att installera coldcut™ cobra på flertalet nya brandfordon, totalt 30 brandfordon som skall levereras i år.  Investeringen blir en omfattande ökning av Cobrakapaciteten i Tjeckien och representerar den första nationella implementationen av Cobran.

De 30 brandfordonen kommer att byggas på chassin från Tatra, en Tjeckisk lastbilstillverkare, och alla kommer att vara monterade med senaste Cobra-systemen. Den starkaste drivkraften för implementationen av Cobran i Tjeckiens räddningstjänst har varit brandmannens säkerhet. Utöver denna investering kommer ett omfattande utbildningsprogram att genomföras för brandmän och befäl.

Flera av de 14 regionerna i Tjeckien behöver modernisera sin flotta av brandfordon och kapacitet, och Cobran ses som en av hörnstenarna i detta program. Likartat skydd i alla regioner och utmaningar att rekrytera personal är ytterligare drivkrafter för implementationen av Cobran.

Investeringen av de 30 brandfordonen med Cobra har möjliggjorts av EU-fonder och fordonen kommer att distribueras i de flesta av de 14 regionerna.

Cold Cut Systems VD, Peter Oom, kommenterar:

”På Cold Cut systems är vi stolta över att kunna hjälpa till med implementationen av Cobran i Tjeckien, eftersom den representerar en modernisering av brandförsvaret i ett land med centraliserad räddningstjänst. Vi har sett allt fler räddningstjänster som snabbt implementerar Cobran i hela sin verksamhet, med slutmålet att skapa strategiska fördelar. På Cold Cut Systems kommer vi nu att bistå Tjeckien med stöd i deras arbete med utbildning, råd och kunskap för att skapa bäst värde för samhället i Tjeckien.”

Tjeckien
Tjeckien har en befolkning på ca 10 miljoner och är uppdelad i 14 regioner för brandbekämpning. Utbildning genomförs vid 3 brandskolor, varav huvudskolan ligger i Brno.

coldcut™ cobra
Cold Cut Systems är världsledande inom och innovatörerna bakom Skärsläckning, (Cutting Extinguishing Concept). I nuläget finns ca 750 Cobrasystem installerade i allt från små till stora brandfordon i över 30 länder. Skärsläckarmetodiken möjliggör en säker insats för brandmännen från utsidan av exempelvis byggnader. En lans med mycket högt vattentryck (>250 bar) penetrerar ett litet hål genom vilket byggmaterial som helst och skapar en mycket fin vattendimma i brandrummet. Denna vattendimma kyler mycket effektivt de varma brandgaserna och därmed släcker branden eller starkt begränsar brandutveckligen. Följande insatser, exempelvis rökdykning, kan därefter genomföras på ett säkert sätt i en relativt kall miljö. Erfarenhet och omfattande forskning bekräftar effektiveteten i en bredd av situationer från bostadshus till större industriella byggnader.

För mer information, vänligen kontakta Peter Oom, CEO, peter.oom@coldcutsystems.com, +46706011916 eller besök www.coldcutsystems.com

Tjeckien väljer Cobra för nationellt implementation.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment