English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Tidningsartiklar om CCS

Den senaste månaden har det skrivits ett flertal artiklar om CCS och vår produkt coldcut cobra.

I Brandsäkert Nummer 5 2010, tar de upp att det är dags att syna alternativen och tänka att steg längre än de traditionella släckmetoderna. Kjell Wahlbeck, räddningschef i SÄRF säger: "Det finns alternativ och ibland bättre metoder som är både effektivare och säkrare". Läs artikeln här: http://www.brandsakert.se/artikel.asp?articleid=325

I den tryckta tidningen, Swedish Fire Fighters Nummer 4 2010, skrivs det om Interschutz och Cold Cut Systems medverkan på mässan. Tyvärr har vi ingen länk till denna artikel.

Även i Danmark och det skrivits artiklar om CCS, bland annat i tidningen Brandpunkt Nor 4 2010 sid 4. Läs artikeln här: http://www.e-pages.dk/foa/203/

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment