English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Tanum valde coldcut™ cobra i sin nya framskjutna enhet

Efter en utvärdering av alternativa släcksystem för en framskjuten enhet valde Tanums Räddningstjänst att införskaffa en coldcut™ cobra skärsläckare.

"Det avgörande när vi skulle införskaffa ett nytt släcksystem var att det skulle påverka branden och brandgaserna på ett sådant sätt att arbetsmiljön för våra rökdykare avsevärt förbättrades” berättar Tomas Magnusson Stf Räddningschef vid Tanums Räddningstjänst.

Systemet monterades av Carlbyte Systems i Sala i en Volkswagen Transporter som levererades under mars månad. Fordonet kommer nu att användas som en framskjuten enhet som dras på samtliga larm dagtid. För att bredda systemets användningsområde har systemet utrustats med skumtillsats och strålrör. För att få en så kort startsträcka som möjligt har personal från Tanums Räddningstjänst genomgått utbildning i skärsläckarkonceptet på Guttasjön i Borås.

För frågor kontakta gärna oss eller Tomas Magnusson på Tanums Räddningstjänst.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment