English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Tack till er som deltog vid användardagarna i Uppsala

 
Cold Cut Systems vill framföra ett stort tack till er som deltog vid användardagarna i Uppsala. Konferensen som var förlagd på Viktoria Hotell & Konferens rönte stort engagemang och mycket uppskattning. Många har tagit tillfälle att ge muntlig och skriftliga synpunkter på dagarna. Programmet bjöd på stor variation med professionella och erfarna föredragshållare där man till stor del gjorde återkoppling från egna erfarenheter.Det var nog ingen som gick oberörd från Johan Luijks föredrag "Erfarenheter från komplicerade släckinsatser på fartyg" där många råd även var direkt överförbara till räddningsinsatser i undermarksanläggningar. Hans-Eric Zetterströms föredrag om "synen på effektiv räddningstjänst" väckte många funderingar.

Krister Palmkvists föredrag om släckinsatser gav många tips i metodik och moderna släckmetoder. Från feedbacken kan vi konstatera att programmet och föreläsarna var väldigt bra och deltagarna var mycket nöjda. Deltagarna ser gärna att vi genomför återkommande konferenser varje år och då ger större utrymme för erfarenhetsutbyte, även i mindre grupper.

Vi tackar för responsen och har beslutat att genomföra en konferens igen i oktober månad 2012. Vi återkommer med plats och datum senare under våren. Ni som vill vara med och påverka innehåll kan gärna höra av er till;

Torwald Snickars>>

Johan Biörsmark>>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment