English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Stort värde räddat genom att använda Cobra som strålningssköld

- Exempel på en mycket lyckad insats av Höganäs räddningstjänst som använde Cobra som strålningssköld för att absorbera värmestrålning och begränsa brandspridning

Strax efter klockan 19 den 22 november fick Räddningstjänsten i Höganäs larm om brand i en 4-längad gård i Väsby nordost om Höganäs. Vid ankomst var den ena längan fullt övertänd med vindriktning över de andra längorna.

Inriktningen på insatsen blev att begränsa branden så att den inte spred sig till närliggande hus.

Insatsledaren beordrade Cobra för att dämpa strålningsvärmen och använda vattendimman som en sköld mellan husen. Cobrainsatsen pågick i ca 25-30 minuter tills förstärkning kom på plats.

Med insatsen lyckades branden begränsas till längan där den startade och har tack vare detta räddat ett stort värde.

Läs mer om Cobras förmåga att absorbera strålningsvärme i den vetenskapliga studien från RISE.

Frågor? Vänligen

Kontakta oss