English | Svenska | Deutsch | 日本語

Stor brand på fartyg släckt genom insats med flera Cobror

  

Enheter ifrån 4 regionala räddningstjänster kallades till en stor brand på fisketrålaren Johanna Maria (SCH118) i hamnen Schevening i Nederländerna den 23 juni i år. Branden bröt ut under pågående service på nedre däck, troligtvis orsakat av att isoleringsmaterial fattat eld vid svetsning.

Eftersom den regionala Räddningstjänsten Haaglanden inte har någon stor brandbåt, kallades hjälp in från hamnmyndigheten i Rotterdam och fartygsenheten för den regionala Räddningstjänsten Rotterdam-Rijnmond.

Trots den kraftfulla insatsen och hårt arbete gav elden inte vika. Den mycket höga temperaturen och tät rök gjorde att brandmännen inte kunde nå branden. Vid den här tidpunkten begärde insatsledaren in hjälp av Cobraenheten ifrån industribrandkåren i Rotterdam. När Cobran anlände hade elden redan hunnit sprida sig till däcket ovanför den ursprungliga branden. Ytterligare två Cobraenheterna tillkallades då ifrån den regionala Räddningstjänsten Amsterdam-Amstelland.

Två av Cobraenheterna användes på övre däck och den tredje ifrån ett höjdfordon på utsidan. Miljön i fartyget förbättrades snabbt under Cobrainsatserna. Efter att temperaturen inuti fartyget sjunkit och brandgaserna interteras av ångeffekten kunde brandmännen nå källan till branden och därmed få kontroll på spridningen. Totalt tog det brandmännen över 12 timmar att släcka branden och eftersläckningen pågick i ytterligare 24 timmar.

Rapport ifrån Stafbrandmeester Robin Jonkman, Amsterdam-Amstelland Brandweer

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment