English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Stark utveckling i UK

Sedan Mark Smitherman började arbeta för Cold Cut Systems i maj i år har han haft fokus på att utveckla medvetenheten om coldcut™ cobra i Storbritannien. Mark har presenterat Cobran och metoden för en rad högt uppsatta befattningshavare inom Räddningstjänsten i Storbritannien och under senare tid även på Irland. Han arbetar också med att supportera pågyggare som tidigare inte arbetat med Cold Cut Systems. Dessa håller för närvarande på att lära sig installera Cobra i olika applikationer.

”I den fas som Storbritannien och Irland befinner sig i, är det viktigt att försäkra sig om att hela marknadsstrukturen förstår vad coldcut™ cobra kan erbjuda. Cobra är inte bara ett nytt innovativt & operativt verktyg; den kan hjälpa chefer som fattar strategiska beslut i en rad viktiga frågor såsom; brandmännens säkerhet, effektiv brandsläckning och miljöaspekten; men även i frågor som räddningstjänstens kontinuitet och förbättring av traditionella metoder. Min roll är att se till att medvetenheten om Cobra och dess operativa filosofi är maximerad i Storbritannien och på Irland. Detta för att räddningstjänster ska kunna fatta välgrundade beslut om och hur Cobra-systemet kan förbättra de operativa förutsättningarna samt Cobras potential för att nå räddningstjänstens strategiska syften och mål. "

Mark Smitherman
Tel: +44 7979 725689
E-post: mark.smitherman@coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment