English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Staffanstorp-Lomma snabbast i Sverige med hjälp av Cobra

I SKLs mätningar av responstider under perioden 1 juni 2012-31 juni 2013 hade deltidsstationen Staffanstorp överlägset den den snabbaste responstiden av alla med mediantiden (mittersta värdet av alla larm) 7,4 minuter. (www.tjugofyra7.se/msb/Avdelningar/Nyhet/Staffanstorp-snabbast/).

Vi vill ta tillfället i akt att gratulera Staffanstorp-Lomma till denna bedrift!

Räddningstjänsten Staffanstorp-Lomma införde under 2011 ”Offensiva enheter” för att effektivisera och förbättra verksamheten på de 2 deltidsstationerna. Varje station har två mindre, fullt utrustade fordon som får köras med vanligt b-körkort. Det nya konceptet sätter den drabbade i fokus genom snabbhet, smidighet och effektivitet.

Det är ett helhetskoncept för insatser vid brand, trafikolyckor, vattenlivräddning, IVPA (i väntan på ambulans), sjukvårdslarm och förebyggande säkerhetsarbete i kommunerna. I jämförelse med en traditionell organisering sparar vi 3-4 minuter i utryckningstid, säger Roger Gustafsson Räddningschef i Staffanstorp-Lomma.

Den snabba utryckningstiden har kunnat uppnås genom att två av brandmännen i beredskap alltid har fordonet med sig; hemma, på jobbet, i affären osv. Istället för att alla brandmän åker till brandstationen vid larm, kan dessa två åka direkt till olycksplatsen vilket innebär att de för det mesta är på väg redan inom 30-60 sekunder. En av bilarna på varje station är utrustad med Cobra skärsläckare samt en 300 liters vattentank som är tillräckligt för 5 minuters skärsläckarinsats. Detta möjliggör en snabb och säker insats från utsidan i ett tidigt stadie. När resten av styrkan anländer är insatsen redan inledd och invändig rökdykning kan påbörjas i en säkrare miljö.

Område som täcks med traditionell organisering. Insatstid 10 minuter med 5 minuters anspänningstid.

 

Område som täcks med 1+1 Offensiv enhet varav en bil  med Cobra från varje station.

För mer info kontakta; Cold Cut Systems, info@coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment