English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skottland: Stor brand i industrisilo släckt med Cobra

I slutet av november hade brandmännen från Foyers, Skottland, en väldigt lyckad insats där Cobra användes för att punktera och släcka hot spots i en stor industrisilo.

Silon som finns på Cromarty Firth Industrial Estate i Invergordon, innehöll 14 000 ton träpellets. Insatsen var en av de första som brandmännen genomfört med Cobra, då systemet var ett av de 40 som  levererades till Skottland i mitten av 2018 och nyligen tagits i bruk.

Brandmännen ifrån Foyers använde Cobra för att punktera silons 20 mm stålväggar och injecera vatten på hot spots för att förhindra brandspridning. Användningen av den beprövade teknologin bidrog till att räddningsstyrkan på ett säkert sätt kunde komma åt “hot spots” som annars hade varit helt omöjliga att nå. Brandmännen behövde inte, som tidigare, gräva i det brinnande materialet för att nå glödbränderna.

Läs artikeln nedan (eng).

Article.pdf

Article on Scottish Fire and Rescue Service website >>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment

Frågor? Vänligen

Kontakta oss