English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Mycket positiva resultat vid utvärdering av insatser med skärsläckare

Svensk Räddningstjänst, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och AM (Arbetsmiljöverket) har tillsammans med Cold Cut Systems genomfört ett projekt kallat ”skärsläckarprojektet”. Under två års tid har ett stort antal släckinsatser där skärsläckaren använts, utvärderats och dokumenterats. Resultaten under dessa två år har visat ett mycket positivt utfall. Vid majoriteten av de genomförda insatserna har man lyckats bryta brandförloppet, genomföra säkrare insatser, minskat förorenat släckvatten och eller fått mindre vattenskador.

Sammanfattning - Skärsläckarprojektet sammanfattning.pdf

Hela rapporten - Skärsläckarprojektet slutrapport.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment