English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skärsläckaren central roll vid brand i Rydboholm

Under torsdagen den 26 januari drabbades Rydboholm av en brand i en kontorsbyggnad. Vid insatsen spelade flera skärsläckare en viktig roll i metodval för att hindra branden att sprida sig till fabriksbyggnaden.

Läs mer här>>

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment