English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cobra och X-fog - Ett av de bästa systemen vid släckmedelsförevisning på "Skadeplats 2012"

Vid välbesökta "SKADEPLATS 2012" i Katrineholm, 25-26 september, genomfördes under dag två en släckmedelsförevisning där man släckte brand i ett välventilerat rum. Brandbelastningen i rummet bestod av 10 EU pallar placerade i tre olika brandhärdar med viss avskiljning samt brännbart tak och golv. Branden bedömdes utveckla ca 3-5 MW.

Vid försöket deltog 5 olika system, coldcut cobra, Fire express, förhöjt lågtryck, Bio-Ex ”Triton Mobile”, samt One Seven som vid försöken släckte varsin ”Friggebod”. Samtliga system utom ett klarade av att släcka branden och kyla brandrummet. Två system fick kraftig återantändning efter en tids väntan. Skärsläckaren och ytterligare ett system var de system som lyckades bäst kyla brandrummet och släcka branden utan återantändning.

Många initierade och erfarna åskådare uttryckte sin förvåning över skärsläckarens släckkapacitet. Speciellt med tanke på att denna typ av välventilerad brand inte är den mest gynnsamma att använda skärsläckaren. Vid insatsen användes X-Fog som är ett släcktillsatsmedel som är speciellt framtaget för högtrycksbrandsläckning. Medlet har framför allt tre egenskaper;

- bättre släckeffekt. Det bryter ett snabbt brandförlopp och kyler bränslehärden effektivt.

- bättre återandtändningsskydd. Ämnet har en impregneringseffekt som förhindrar och förlänger tiden för en återantändning.

- bättre ur miljösynpunkt. X-Fog innehåller inga flourtensider och har ingen negativt påverkan på miljön.    

Vid efterföljande diskussioner uttryckte många sin uppskattning för det mycket positiva resultatet och att det äntligen börjar hända saker på brandsläckningsområdet. X-Fog är går att använda tillsammans med ordinarie skumpumpen till skärsläckaren men även genom att förblanda X-Fog direkt i tanken. Idag är det ett flertal räddningstjänster som använder X-Fog.

Vill du veta mer, kontakta;

Torwald Snickars>> 0738-00 42 00

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment