English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skärsläckarens effektivitet bekräftas i nytt forskningsresultat ifrån SP

Scientific spray characterization of the cutting extinguisher

Studie gjord av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med forskningsmedel ifrån VINNOVA.

I studien presenteras de första experimentella mätningarna av droppdiametrar ifrån skärsläckaren coldcut™ cobra. Resultat visar att sprayen ifrån skärsläckaren består av mycket små droppar. Studien bekräftar således skärsläckarens höga effektivitet och skapar även en mer ökad förståelse för dess släckförmåga och förmåga att kyla brandgaser.

På grund av ett mycket snabbt kylförlopp, inertering av brandgaser samt strålningsabsorption är system med mycket små vattendroppar ofta mycket effektivare vid brandbekämpning jämfört med system med större droppar såsom dimspik och konventionellt strålrör anslutna till förhöjt lågtryckssystem (dvs. 40 bar vid pump).

Medeldroppstorleken för skärsläckarsystemet är avsevärt mindre jämfört med de andra systemen i studien. De små vattendropparna från skärsläckaren värms upp och förångas betydligt snabbare än dropparna ifrån de konventionella systemen, vilket leder till en effektivare brandgaskylning och en ökad initering.

coldcut cobra, skärsläckare

Den volymetriska absorptionseffektiviteten är omkring 5 gånger högre för skärsläckaren jämfört med de konventionella systemen som ingick i studien!

Vattnets höga utgångshastighet hos skärsläckaren, 220 m/s, medför höga hastigheter på vattendimman. Vid 10 m från munstycket är hastigheten på vattendropparna ca 7 m/s. De jämförda systemen visar betydligt lägre hastigheter. 1-4 meter från munstycket är hastigheten cirka 1 m/s.  Den höga utgångshastigheten ifrån skärsläckaren ger en hög drivkraft och ett stort moment som för vattendimman framåt, vilket även gör det möjligt att påverka bränder på långt avstånd ifrån munstycket. Kraften i plymen skapar en turbulens i brandrummet vilket medför att även varma brandgaser dras in i sprayen som ytterligare ökar kylförmågan.

De små vattendropparna som produceras i vattendimman från en skärsläckare är mer benägna att följa luftflödet än att falla till marken, vilket innebär att exponeringstiden för vattendropparna blir mycket längre. Detta är också av stor betydelse vid användning av coldcut™ cobra i kombination med övertrycksventilation (PPV).

Scientific spray characterization of the cutting extinguisher.pdf

För frågor kontakta;

Johan Biörmark >> 0768 - 11 41 14

Forskningsresultat från SP (RISE)

coldcut™ cobra i en klass för sig

Läs om fördelarna med

Fördelarna