English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Möt oss på Skånsk Brandskyddsdag - 15 september

Dagen genomförs i samarbete mellan Brandskyddsföreningen Skåne, Skåne-Blekinge Brandbefälsförening samt MSB Revinge och erbjuder seminarier och föreläsningar för branschens främsta företrädare i södra Sverige. Parallellt med dessa seminarier och föreläsningar arrangeras även en enklare mässa/utställning i fordonshallen.

Välkommen till vår monter under Skånsk Brandskyddsdag.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment