English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ses vi på Brandbefälsmötet i Helsingborg?

Den 27-28 februari hålls Brandbefälsmötet i Helsingborg - en brandkonferens som riktar sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

Cold Cut Systems kommer att finnas på plats i monter 16.

Möt oss där!

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment