English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Service i Ukraina

I månadsskiftet juni-juli 2009 besökte Jimmy Otter CCS representant Ukraina för att genomföra service på de COBRA enheter som är placerade inom gruvindustrin. Vid genomgång av anläggningarna kunde man konstatera att man på plats genomfört ett flertal lyckade släckinsatser med skärsläckare. Bränderna har ägt rum i gruvorna under mark. För ytterligare information kontakta Cold Cut Systems.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment