English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Seminarie i Skellefteå

Torwald Snickars och Johan Biörsmark från CCS deltog vid seminariet ”Den moderna räddningstjänsten” i Skellefteå den 26-27/8.

Initiativet till seminariet kom från den nya myndigheten MSB  (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genom Bo Andersson som jobbat många år med att ta fram alternativ till traditionell rökdykning både inom Sverige och ute i Europa.  Seminariet tog bl.a. upp frågor kring den nya rök och kemdyknings AFS:en från arbetsmiljöverket, som togs i bruk den 1 april 2008. Tommy Eriksson Wikén som skrivit stora delar av AFS:en höll föredrag och svarade på frågor om hans tankar runt arbetet med att ta fram materialet. Krister Palmkvist från SÄRF (Södra Älvsorgs Räddningstjänst Förbund) föredrog hur SÄRF jobbat under ett antal år med så kallad offensiv enhet. Ingvar Hansson från MSB föredrog hans arbeten och en kommande rapport om brand i silos. Även en fullskaleövning med offensiv enhet genomfördes dag två med ett stort intresse från media, se länkar under  rubriken "Framtidens räddningstjänst" och "Seminarie i Skellefteå"

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment