English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Artikel i Swedish Firefighters: "Så mycket bättre..."

I en artikel i Swedish Firefighters nr 1 2013, diskuteras betydelsen av vattendropparnas storlek för en effektivare brandsläckning med utgångspunkt i den nyligen utkomna rapporten "Spray Characterization of the cutting extinguisher".

Artikel i Swedish Firefighters nr 1 2013.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment