English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Rekonstruktion av insats mot villabrand

På Skadeplats 2012 höll Cold Cut Systems en förevisning där man visade en instats mot en villabrand. Förevisningen var en rekonstruktion av verklig insats utanför Halmstad. I uppvisningen deltog brandmän ifrån Halmstad och Nynäshamns Räddningstjänst. Se filmen och läs om tillvägagångssätter, tankar  och erfarenheter nedan.

 

 

Stort larm, brand i villa, Andersfält/Halmstad

Villan har 1,5 plan. Det har börjat brinna i vardagsrummet vid tv:n. Familjen är hemma men de har utrymt huset och stängt ytterdörren. Villan är ombyggd och renoverad från att vara en äldre arbetarbostad, den har öppen planlösning.

Utryckningståg: Släck/Räddningsbil (1010), Skärsläckarbil (1160) och Insatsledarbil (1080).

Under framkörning får man bekräftat att alla är ute ur huset. Man ser även ljusgrå rök pumpa ut från husets takfot och ventiler.

0 min / 1010 och 1160 anländer först och OBBO görs med SL och RDL - samtidigt beordras att skärsläckaren skall förberedas för insats.

0,5 min / SL och RDL utvärderar läget med värmekamera och visuellt. Bedömer branden som långt gången och hög värme och mycket rök i hela huset. Tjära har börja rinna på insidan av rutor i vardagsrum. Inga rutor har gått men är på väg att ge vika. Värmekameran visade inga tecken på nämnbara värmeförändringar på ytan.

1 min / SL beordrar RDL att ansvara för en skärsläckarinsats, i syfte att snabbt begränsa brandens förlopp tillsammans med RD.

1,5 min / RD1 påbörjar skärsläckning i ytterdörr/hall, kör ca 1,5 min: Ser inga tydliga effekttecken än. RDL utvärderar läget löpande och ger feedback över radio samt stöttning till RD1. (Samtidigt pågår slangläggning för rökdykning mha övrig personal) RDL flyttar nu skärsläckningen till nytt ställe – fönster på gavel direkt in i brandrummet. Kör ca 1,5 min och får mycket bra effektgenomslag med… …vattenånga som trycker ut genom friskluftsventil.

3 min / Övrig personal färdigställer slangsystem för rökdykning och PPV samt  startar denne. RDL ger löpande feedback via radio och RD2 stöttar RD1 med mothåll mot fönsterkarm. RDL beordrar avbryt skärsläckning efter tydliga effekttecken.

4 min / Cobran läggs ner och RD1 och RD2 påbörjar nu rökdykarinsats med PPV i ryggen via entrédörr. Röken står och stampar några sekunder tills RD1/2 har kontrollerat temp och känsla – därefter krossar man rutorna utifrån runt om huset med rökdykare kvar inne samt fläkt igång, för att kontrollera ev uppblossning av brand. Röken lättar mycket snabbt från huset och RDL meddelar efter några minuter att man…

8 min / …avbryter rökdykning men fortsätter arbetet inne i huset.

RD letar efter brand att släcka men hittar inget att ens eftersläcka. Dock läggs lite vatten på i brandrummet på små ytor för att kontrollera temp och säkerställa ingen återantändning. Även ovanvåningen söks av och kontrolleras med värmekameran. Ingen krypbrand hittas någonstans. (masonit och trä i väggar, ingen gips)

16 min / Räddningstjänst Avslutas.

 

 Erfarenheter:

 -        Intervjun av mötande viktig för att få reda på brandstarts rummet.

-        Ge skärsläckningen tid, det känns länge…

-        Variera vinkel och angrepp med skärsläckaren, det ger ännu bättre effekt.

-        Ta rutorna utifrån tidigt för en rökfri eftersöksmiljö…Lita på att Cobran har brutit brandförloppet.

-        Kör abrasiv hela tiden om man är osäker på vad som står innanför genomgångshålet…

Ge RDL ansvar att styra cobrainsatsen, då får han en mycket bra helhet för eventuellt efterföljande rökdykarangrepp.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment