English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Pressmeddelande 100312

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF har i samarbete med SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut på uppdrag av dåvarande Statens räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utarbetat rapporten Skärsläckarkonceptets operativa användande, som nu överlämnats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Rapporten redovisar vetenskapliga studier av skärsläckarkonceptet mot bakgrund av rapporterade och dokumenterade erfarenheterna från snart tio års användning av konceptet. Skärsläckaren är en helt ny metodik för att släcka bränder inomhus, utan att brandmännen går in i den brinnande byggnaden. SÄRF har sedan 1993 arbetat framgångsrikt med metodutveckling inom området inomhusbrandsläckning och fått omfattande erfarenheter av modern insatsmetodik.

 

Att bekämpa brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och krav har ställts på att den konventionella metoden för brandbekämpning skall ersättas av nya metoder som erbjuder en god arbetsmiljö för insatspersonalen. Koncept består av värmedetektering med infraröd kamera, informations- och beslutsstöd samt precisionssläckning med skärsläckaren och övertrycksventilation med högtrycksfläkt för att optimera verkningsgraden.

 

SÄRF är samarbetspartner med Cold Cut Systems och är den räddningstjänst i landet som har störst erfarenhet av att utbilda och använda skärsläckare.

 

För att se pressmeddelande klicka här.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment