English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Positiv halvårsrapport från Skärsläckarprojektet

Projektgruppen för skärsläckarprojektet konstaterar att det under utvärderingens sex första månader inträffat många bränder där skärsläckare använts. Vid majoriteten av dessa bränder har man lyckats bryta ett snabbt brandförlopp, genomföra säkrare insatser, minska förorenat släckvatten och även fått mindre vattenskador. Valet av moderna insatsmetoder har många gånger varit direkt avgörande för det positiva resultatet av släckinsatsen.

Projektgruppen föreslår i rapporten att projektet förlängs till att omfatta två år för att säkerställa ett bättre statistiskt underlag. I projektet deltar Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, Räddningstjänsten Syd, Södertörns brandförsvarsförbund, Arbetsmiljöverket, Cold Cut Systems och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Halvtidsrapport Skärsläckarprojektet 2011.pdf

 

Vid frågor kontakta kontakta Torwald Snickars på torwald.snickars@coldcutsystems.com eller på 0738- 00 42 00.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment