English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Övning Vindsbrand, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

Filmklippet visar hur man angriper en fullt utvecklad vindsbrand (träbjälklag) med en skärsläckare från gavel. Lägg väl märke till de tydliga och distinkta effektgenomslagen i samband med att skärsläckning påbörjas. Ångkudden fortplantas snabbt genom den osektionerade vinden och når inom kort vindens fulla längd.

Totalt för man på ca 140L vatten, under 2 min 19 sek skärsläckning. Allt släckvatten används till att kylan och till stora delar släcka branden. Inifrån huset ser man även bevis på skärsläckarens förmåga nästan omedelbart genom att det genereras ett slags "undertryck" i brandrummet som därmed inte trycker vidare branden till angränsande rum.

Efter skärsläckarens insats på ett fåtal minuter kan man nu med andningsskydd tränga in i en mycket säkrare miljö och eftersläcka eventuellt kvarvarande glödbränder. Insatsen blir härmed mycket effektiv ur flera synvinklar: Stor släckeffekt med liten arbetsinsats, mycket säker genom den utvändiga påverkan av branden, restvärde sparas pga att inga vattenskador orsakas. Tillsammans med övertycksventilation och IR kamera så når man här en mycket effektiv och säker insats.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment