English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Olyckplatsinformation - uppdaterat datablad

Med alla Cobra system levereras ett informationsblad ifrån SWA (Scandinavian Water Jet Association) som beskriver första hjälpen vid skador orsakade av höga tryck. Databladet har uppdaterats och telefonnumret som fanns på den tidigare versionen gäller inte längre. Nedan finns det nya databladet som du kan skriva ut och sätta på lämpligt ställe i närheten av er Cobra.

Klicka på bilden nedan för att öppna en pdf att skriva ut.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment