English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ökat samarbete mellan NFRS och CCS

Northamptonshire Räddningstjänstförbund, Storbritannien - Ökat samarbete med Cold Cut Systems

Under december besökte två brandbefäl från Northamptonshire Fire & Rescue Service (NFRS) Sverige för att bli certifierade instruktörer för coldcut™ cobra. De delade sina erfarenheter med Cold Cut Systems, MSB och SÄRF under utbildningen som bestod av försäljning, eftermarknad och utbildning.I programmet ingick besök hos Cold Cut Systems i Kungsbacka, Guttasjön Borås (SÄRF), MSB Sandö College, Stockholms brandkåren samt Räddningstjänsten i Göteborg.

Efter utbildning samt konstruktiva diskussioner med brandbefäl och avancerade lärare återvände de två från NFRS till Storbritannien som certifierade instruktörer.

Besöket i Sverige resulterade också i att en av instruktörerna från NFRS deltog i aktiviteter, tillsammans med Cold Cut Systems, för den Asiatiska marknaden strax före jul 2010. Mer samarbetet mellan NFRS i Storbritanninen och Cold Cut Systems kommer även att ske framöver.

NFRS är också en viktig partner i den europeiska Firefight II-projektet. www.eurofight.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment