English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Starkt intresse på den norska marknaden

Cold Cut Systems agent i Norge, Hansen Management Consulting (HMC), rapporterar om ett starkt intresse för skärsläckaren på den norska marknaden. För närvarande är fler än 60 system i drift i Norge och en del räddningstjänster har upp till 3 system. Inn-Trøndelag Brannvesen norr om Trondheim beställde nyligen sin fjärde coldcut™ cobra med option på ytterligare ett system.

I januari i år uppgraderade Hemnes brannvesen i norra Norge en av sina befintliga släckbilar genom att installera ett Cobra-system. I mars i år beställde Egenes, Norges största karosseribyggare, tre system som ska installeras i brandbilar hos tre olika norska räddningstjänster. Samma månad beställde Braco, den näst största påbyggaren, två system som ska levereras i sommar.

För frågor kontakta

Harald L. Hansen >>

+47 90 89 26 58

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment