English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ökat intresse ifrån UK och Irland - 12 enheter till Lincolnshire

Mark Smitherman, marknadsansvarig för Cold Cut Systems i Storbritannien och på Irland, rapporter om en tydlig ökning av medvetenheten om coldcut™ cobra och att betydande framsteg har gjorts i kännedom om skärsläckarmetoden.

Ett antal räddningstjänster använder nu coldcut™ cobra som ett strategiskt integrerat system i organisationen. Nu senast har Räddningstjänsten i Lincolnshire köpt 12 enheter och processen är i full gång för att integrera Cobra. Ett antal andra räddningstjänster i Storbritannien är i kontakt med Cold Cut Systems för att utvärdera och diskutera de möjligheter som Cobra kan erbjuda dem i form av ökad säkerhet och effektivitet.

Mark är mycket nöjd över hur positivt marknaden svarar och det intresse och aktivitet som nu skapas, i synnerhet inom brandsektorn. Den starka responsen på Cobra bådar gott för en positiv utveckling av marknaden framöver.

För frågor kontakta;

Mark Smitherman, UK Marketing Manager

mark.smitherman@coldcutsystems.com +44 7979 725689

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment