English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Nytt forskningsresultat - coldcut™ cobra i en klass för sig

Scientific spray characterization of the cutting extinguisher

Studie gjord av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

En ny forskningsrapport från SP visar, åter igen, att coldcut™ cobra är i en klass för sig när det gäller att bekämpa bränder i byggnader jämfört med andra system på marknaden. (CFD simulations of the Cutting extinguisher). Simuleringarna, som rapporten redogör för, gjordes med hjälp av Fire Dynamics Simulator som är en programvara för modellering av bränder.

Som underlag för spraymodellen, användes data från tidigare forskning fokuserat på droppstorlekar och hastigheter i sprayen. (Spray characterization of the cutting extinguisher). Resultatet från varje scenario visade att coldcut™ cobra är enastående vad gäller gaskylning, omrörningseffekter och effektivitet av använt vatten jämfört med andra system som testades vid samma tillfälle.

CFD Simulations of the Cutting Extinguisher final_report 140829.pdf

CFD simulations of the Cutting Extinguisher, Svensson, R.,Lindström, J., Ochoterena, R., Försth, M., SP Report 2014:43, SP Technical Research Institute of Sweden

Spray_characterization_of_the_cutting_extinguisher_2012_12_05.pdf

Spray characterization of the cutting extinguisher, Försth, M., Ochoterena, R., Lindström, J., SP Arbetsrapport 2012:14, SP Technical Research Institute of Sweden. Research done by SP Technical Research Institute of Sweden, sponsored by VINNOVA.

Forskningsresultat från SP (RISE)

Skärsläckarens effektivitet bekräftas