English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ny version av coldcut™ cobra

Cold Cut Systems lanserar en ny version av coldcut™ cobra för leverans från första februari i år. Uppgraderingar gäller framför allt abrasivkärl och ger användaren många stora fördelar.

 

 Förbättringarna har genomförts efter önskemål ifrån kunder och medför följande fördelar: 

  • Möjliggör användning av kompletterande tillbehör istället för lansen, t ex. lågtrycksmunstycke vid mindre bränder samt driftssäker användning av skumalstrare. Ett utmärkt tillbehör på mindre fordon som kan producera både tungskum och ett expanderat mellanskum.

  • Jämnare abrasivavgång, vilket ger en ännu driftsäkrare och stabilare skärning.

  • Snabbare abrasivfyllning.

  • Inbyggd avluftning i systemet, därmed avgår en ventilfunktion med mindre underhållsåtgärder som följd.
     

Både befintliga botten- som toppmatade system kan uppgraderas till den nya versionen av kärl! Kontakta Cold Cut Systems för offert om Ni önskar uppgradering av befintliga system eller om Ni önskar ytterligare uppgifter.

Teknik: Patrik Söderberg >> 0767-70 41 30

Försäljning: David Nielsen >> 0708-41 41 79    Jimmy Otter >> 0709-68 93 44

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment