English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ny produkt - Handifighter

Cold Cut Systems utökar sin produktportfölj med produkten coldcut™ Handifighter

coldcut™ Handifighter är ett konventionellt strålrör som vid anslutning till skärsläckarsystemet levererar ett tryck på ca 7-8 bar med ett vattenflöde på upp till 60 liter/minut. Strålröret är framtaget som ett komplement till handlansen, för ett ökat användningsområde av skärsläckaranläggningen vid bekämpning av bränder.

För mer information, ladda ner databladet här eller kontakta martin.olsson@coldcutsystems.com

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment