English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Cold Cut Systems nya organisation

Som följd av tillkännagivandet i december då Johan Ivarsson utlystes som ny vd för Cold Cut Systems vill vi nu informera om den nya organisation som har utformats för att supportera Johan i arbetet att driva Cold Cut Systems framåt. Den huvudsakliga förändringen är att teknikavdelningen har blivit indelad i två led: Supply Chain och Teknik & produktutveckling.

Supply Chain leds av Niclas Ljungberg som tillsammans med sin grupp är ansvarig för reservdelar, produktion, inköp och leverans.

Teknik & produktutveckling leds av Jimmy Otter. Jimmy blir tekniskt ansvarig för Cobra och kommer ansvara för eftermarknad, support och produktutveckling för att försäkra sig om att Cobra behåller sin ledande position på marknaden. Han kommer även i fortsättningen arbeta nära påbyggare för att vägleda i tekniska frågor om Cobra.

Andra förändringar är att Marknad & försäljning kommer att ledas av Jan Hellsten med ansvarsområden: försäljning, marknadsföring, affärsutveckling, metod, och användarsupport. Vårt team i UK kommer att rapportera till Jan.

Den nya rollen Business Support som innefattar ekonomi och HR kommer att ledas av Tina Tandrup.

Tills dess att Johan Ivarsson tillträder som vd den 1 mars kommer Göran Larsson vara Interims vd.

För frågor kontakta:

Johan Ivarsson: 0761-01 89 26

Pressmeddelande - Ny organisation Cold Cut Systems 180116

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment